,


Västerbackens Bygdegård

Jonas Julius Forsman lät skolbarnen skriva små berättelser som han sedan sammanställde i små kompendier. Detta skedde under 1920 och 1930-talet.

Första utgåvan redan 1919. Här nedan kan du läsa berättelserna och se på

vacker skrivstil.

Västerbackens bygdegård har låtit scanna dessa utgåvor och hoppas att du som läser har lite glädje av att dessa berättelser när de blivit lättillgängliga på detta vis.

Vi har nyligen öppnat en ny hemsida.

Den här sidan håller vi inte längre uppdaterad.


Se :

https://bygdegardarna.se/vasterbackens/


Flästabladet

Jonas Julius Forsman

Vem var Jonas Julius Forsman?

Född i Oslättfors, Hille församling, 4 september 1886, avliden 11 oktober och jordfäst i Arbrå 19 oktober 1974.

Efter att haft några korta vikariat på ett par orter fick han ordinarie lärartjänst i Flästa 1917 och där blev han kvar ända fram till sin pensionering.

Han var initiativtagare till att återuppliva ungdomslogen Julfacklan, som då en tid varit vilande och blev en verklig eldsjäl då det gällde att ge bygdens ungdom en meningsfull fritid. Teatergrupper och en barnkör från Flästa gjorde under hans ledning många framträdanden inte bara i Flästa utan även runt om i grannskapet.

I samband med Julius Forsmans bortgång stiftades en minnesfond av då insamlade penninggåvor.

Familjen Forsmans framförda önskemål var att medel ur fonden skulle vara till gagn för Flästabygden. Fondförvaltaren, som varit Flästa IOGT-NTO, hade fria händer att använda och fördela medlen.

Medel ur fonden har tagits till att såväl bekosta vissa projekt som att ge bidrag till personer vilka utfört någonting som varit till nytta och glädje för Flästabygden och/eller dess invånare.

Medel har delats ut antingen efter ansökan eller efter fondförvaltarens egna förslag.

Minnesfondens intäkter har så gott som uteslutande inkommit i form av gåvor från personer i Flästa - Forneby - Norränge i samband med att någon från bygden gått ur tiden.