Udda veckor, torsdagar

start 30 augusti

sen 27 september

och 25 oktober

avslutning 29 november

 

Birgitta, Micke och Anna och många fler uppträdde under musikcaféet 26 oktober

,

 

Västerbackens Bygdegård

Vi bygger om entrén

Vår bygdegård ligger naturskönt på en höjd med utsikt över Ljusnan i Flästa

by strax norr om Bollnäs i Hälsingland. På vår hemsida hittar du information

om våra lokaler samt genomförda och kommande aktiviteter i vår bygd.

Föreningens syfte är att tillhandahålla en samlingslokal som kan nyttjas av

andra föreningar, privatpersoner och andra sammanslutningar, för möten,

fester och utställningar mm.

Förberedelser inför midsommarfirande

vid fotbollsplanen i Norränge

Välkommen till Västerbackens Bygdegård!

Ombyggnad av den handikappanpassade entrén är nu klar. Vi har monterat en ny handikappramp och en ny dörr med elöppnare. Boverket har bidragit ekonomiskt till projektet. Vår byggnadsgrupp har organiserat jobbet.

En ny ljudanläggning med hörslinga har nu tagits i bruk. Anders Callmyr har varit designer av anläggningen. Även här har ombyggnaden stöttats genom ett bidrag från Boverket.

-------------------------

 

-------------------------